Archive for the ‘Instalacje w domu’ Category

Instalacja antyoblodzeniowa

Instalacja antyoblodzeniowa jest niezwykle przydatną instalacją w szczególności na terenach bardziej stromych z trudniejszym podjazdem. Zalegający śnieg i lód mogą stwarzać ogromne niebezpieczeństwo. Odśnieżanie posesji jak wiadomo zajmuje dużo czasu i jednocześnie jest bardzo uciążliwe. Posypywanie np. schodów piaskiem czy solą z czasem doprowadza do ich uszkodzenia. Błoto pośniegowe z kolei, które wnosimy do domu również stwarza nam kolejne zajęcie w postaci oczyszczania mieszkania. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest w takim wypadku instalacja elektrycznego ogrzewania terenu. Tego rodzaju instalacją możemy zabezpieczyć szereg terenów użytkowych pod postacią chodników, parkingów, podjazdów, schodów, rur itp. Do zainstalowania tego rodzaju rozwiązania potrzeba jedynie przewodów lub mat grzejnych oraz regulatorów z czujnikami. W przypadku tych pierwszych dzielimy je na stało i zmienno-oporowe. Różnica między nimi polega na tym, że regulatory pobierają stałą energię elektryczną bądź dostosowują zmienność temperatury względem te występującej w środowisku. Instalacja taka musi być zabezpieczona wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Ponadto na terenie powinna znaleźć się tabliczka informująca o występującym napięciu. W instalacji tej znajduje się szereg czujników odpowiedzialnych za wysokość temperatury powierzchni i powietrza czy wilgotność.

Instalacje domu inteligentnego

Rozwiązania w tzw. inteligentnym domu mogą śmiało łączyć w sobie kilka różnych instalacji, którymi możemy zarządzać nawet komputerowo czy telefonicznie znajdując się poza domem. Tego rodzaju system zarządzania budynkiem przeznaczony był na początku jako innowacyjne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju pomieszczeń biurowych jako udogodnienie i dodatkowa ochrona. System ten stał się jednak jednym z najbardziej poszukiwanych rozwiązań dla domu. Z pomocą różnego rodzaju włączników zarówno dotykowych jak i głosowych czy zapisywanych konkretnym kodem możemy dosłownie sterować naszym domem na różne sposoby. Inteligencja takiego domu pozwala nam nie tylko na wygodniejsze korzystanie z różnego rodzaju sprzętów czy mebli ale również oszczędzanie chociażby energii wprowadzając odpowiednie ustawienia. Atutem takiego układu jest fakt, że każdy z elementów wykorzystanych w tym układzie sterowany jest zupełnie osobno. Dzięki niemu możemy np. podzielić dom na strefy grzewcze, dzięki czemu możemy zaoszczędzić energię w domu za pomocą oddzielnego sterowania temperaturą w każdej z nich. Nie należy zapominać że taki zintegrowany system musi mieć gdzieś swój początek i mieścić całą bazę komputerów. Do tego niezbędne jest specjalnie wydzielone do tego celu pomieszczenie w domu. Cała ta magistrala odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych części budynku.

Monitoring

Instalacja monitoringu w domu jednorodzinnym jest coraz bardziej nie tyle nawet popularną co standardową instalacją w każdym domu jednorodzinnym. Decydując się na rodzaj tego typu ochrony zazwyczaj mamy wybór między dwoma rodzajami monitoringu. Pierwszy to system megapikselowy IP, drugi natomiast to analogowy. Pierwszy z nich daje znacznie lepszą jakość obrazu ale jest też adekwatnie droższy. Decydując się na tego rodzaju usługę należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów. Przede wszystkim należy się zastanowić Jakiego rodzaju obiekt ma być monitorowany. Jeśli jest to obiekt typu hala, magazyn itp. w zupełności wystarczy obraz z kamery analogowej. W przypadku gdy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym należy wziąć pod uwagę jak wiele znajduje się wokół niego miejsc, które powinniśmy zabezpieczyć oraz jak bardzo są oświetlone. Jeśli jest ich mało i światło jest dość jasne nie musimy koniecznie inwestować w system IP. Kolejną rzeczą, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę jest to, co konkretnie ma być widoczne oraz z ilu dni potrzebujemy zapis z nagrania. Jeśli nagranie nie musi być szczegółowe wystarczy rozdzielczość 4CIF pozwalająca na identyfikację osób i obiektów. W przypadku, gdy oczekujemy obrazu z jak największą ilością detali należy zastosować kamery o liczbie linii co najmniej 600 TVL.

Instalacja multimedialna

Instalacja multimedialna w obecnych czasach jest jedną z niezbędnych instalacji znajdujących się niemal każdym domu. Służy nam ona do różnych celów, zarówno niezbędnych w pracy, w celach informacyjnych czy dla samej rozrywki. To dzięki tego rodzaju instalacji możemy znaleźć niezbędne nam informacje czy chociażby obejrzeć film czy posłuchać muzyki. Najbardziej niezbędne są odtwarzacze multimedialne, dzięki którym możemy zsynchronizować różnego rodzaju elementy tego typu znajdujące się w naszym domu i sterować nimi za pomocą pilota. Taki odtwarzacz pozwala na liczne możliwości, do których zaliczamy: oglądanie filmów, słuchanie muzyki, możliwość połączenia z internetem w celu wyszukiwania potrzebnych nam serwisów, oglądanie telewizji, ustawienia videokonferencji umożliwiającej rozmowę z jedną czy kilkoma osobami jednocześnie. Dodatkowym atutem tego typu rozwiązania jest możliwość wykorzystania połączenia internetowego, dzięki któremu możemy wysłać odpowiednie pliki do np. odbiorników telewizyjnych z możliwością zakodowania które z nich mogą być dostępne w konkretnym pomieszczeniu. Ponad to zaletą takiego modemu jest również możliwość łączenia się z internetem za pomocą łącza wifi, dzięki któremu nie potrzebujemy dodatkowego okablowania biegnącego przez nasz dom i podłączania do każdego urządzenia bezpośrednio.

Instalacja przeciwpożarowa

Każdy budynek powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Każdy podlega klasyfikacji w związku z jego przeznaczeniem, konstrukcją oraz pokryciem materiałowym. W celu zabezpieczenia budynku przed pożarem stosuje się różnego rodzaju instalacje. Instalacja przeciwpożarowa powinna być wykonana przez odpowiednio przeszkolonych w tym celu specjalistów a jej wykonanie powinno być zakończone odbiorem potwierdzającym prawidłowość jej działania. Systemy przeciwpożarowe zaopatrzone są w różnego rodzaju czujniki dymu oraz temperatury, zraszacze, spryskiwacze czy tryskacze. Czujniki dymu zaprojektowane są wg kilku kryteriów. Wśród nich znajdują się czujniki termiczne odporne na działanie dymu ale za to wychwytujące podwyższoną temperaturę w budynku, czujniki przewodnikowe reagujące na skład chemiczny dymu oraz czujniki optyczne działające na zasadzie lasera, który reaguje na przecięcie wiązki światła przez dym. Pomimo wszelkich możliwych środków opisanych powyżej zawsze istnieje ryzyko, że coś po pewnym czasie może nie zadziałać poprawnie. W związku z tym już na etapie projektu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach nie umieszczania sprzętów elektrycznych blisko wody czy gazu w celu uniknięcia niepotrzebnych wypadków. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie w domu dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci gaśnicy. Należy pamiętać tym samym, że co jakiś czas powinno się jej wymieniać ze względu na przeterminowanie.

Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna zwana również odgromową stanowi integralną część każdego budynku. Przede wszystkim wymagana jest w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 500 m2 oraz wyższe niż 15 m. Bez względu na wysokość tego typu instalację muszą posiadać budynki z materiałów łatwopalnych jak również takie, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza określoną wartość obliczoną wg odpowiednich norm. W przypadku montażu zewnętrznej instalacji piorunochronnej należy uzbroić ją w niezbędne przewody ułożonych na dachach i wokół kominów, przewodów odprowadzających umieszczonych na ścianach budynku połączonych z uziemieniem. Ponadto należy uwzględnić tzw. uziom naturalny lub sztuczny ułożony w ziemi. Naturalnymi elementami uziemienia mogą być różnego rodzaju elementy metalowe wystające ponad dach, zbrojenie żelbetowe dachu, ścian i fundamentów czy stalowe słupy nośne konstrukcji. Uziomami naturalnymi natomiast możemy nazwać wszelkiego rodzaju elementy bezpośrednio łączące się z gruntem oraz główną szyną uziemiającą danego budynku. Każdy budynek powinien być uzbrojony w dwa rodzaje tego typu instalacji- zewnętrzną i wewnętrzną neutralizującą przepływ przeładowania. Wiąże się z tym również sam sposób wykonania takiej instalacji. Pierwszy etap obejmuje wykonanie przewodów odprowadzających oraz uziomów, drugi natomiast sprowadza się do rozprowadzenia instalacji po dachu i ścianach budynku oraz łączy się ją z częścią podziemną. Dobrze wykonana instalacja zabezpieczy budynek przed pożarem oraz zagrożeniami mechanicznymi wywołanymi uderzeniem pioruna.

Konwektory w instalacji grzewczej

Zadaniem konwektorów jest przekazanie ciepła w powietrzu, lecz nie poprzez promieniowanie. Dzięki temu równie dobrze można je osłaniać lub wbudowywać bez obawy o stratę wydajności cieplnej. Ich wydajność natomiast zależy od przestrzeni wnęki nawiewowej. Miejsca te powinny posiadać dość dużą przestrzeń. W przypadku umiejscowienia konwektora pod podłogą należy uwzględnić straty ciepła, jakie powstają przez odpowiednio dużą powierzchnię znajdującego się nad nim okna. Występują również konwektory z dmuchawą , której skuteczność zależy od różnicy temperatur między powietrzem a konwektorem. Należy pamiętać, że tego typu konwektory są dość głośne, dlatego nie są wskazane na instalację w dość małych pomieszczeniach. Ponadto należy umieszczać je w dość małych wnękach( dmuchawa dodatkowo wspomaga działanie konwektora). Nie wolno zapominać o czyszczeniu osłon konwektorów. Osłony metalowe niemal w zupełności oddają nagromadzone w grzejniku ciepło, dzięki czemu też łatwiej się je czyści. W przypadku osłon o niskiej przepuszczalności cieplnej promieniowanie zostaje zatrzymane. Grzejniki tego typu nie są również korzystne dla alergików, ponieważ ich wadą jest tzw. turbulencja powietrza i powstałe przy tym zawirowania kurzu. W przypadku, gdy mają one silne działanie konwekcyjne zawirowują kurz posiadający alergeny a ten z kolei szkodliwie działa na śluzówkę.

Instalacja ogrzewania akumulacyjnego

Ogrzewanie akumulacyjne stanowi istotny element instalacji grzewczej w przypadku zaoszczędzenia samej energii i całkowitego jej wykorzystania w budownictwie. Ogrzewanie to często powiązane jest z systemem ogrzewania podłogowego, jak również w postaci samych pieców akumulacyjnych czy też zbiorników z wodą. Woda stanowi bowiem główny czynnik grzewczy w takiej instalacji. W przypadku ogrzewania podłogowego jest ona w większym stopniu ogrzewana nocą z uwagi na niższą taryfę nocną, natomiast nagromadzone ciepło zostaje oddane w ciągu dnia do pokoju. W przypadku gdy wykorzystujemy do tego celu piec akumulacyjny bądź zbiornik wodny zasada jest ta sama co w przypadku ogrzewania podłogowego z tą różnicą, że urządzenia te możemy regulować. Głównymi zaletami tego typu instalacji jest brak jakichkolwiek spalin, przez co nie zanieczyszczamy atmosfery, nie potrzebujemy komina zajmującego dodatkową przestrzeń w budynku, ponadto nie wymaga wielkiego nadzoru oraz nie jesteśmy zmuszeni do gromadzenia zapasów opału.

Wentylacja i klimatyzacja

Odpowiednia wentylacja jak również jego klimatyzacja stanowią nieodłączną wartość dla budynku. Instalacja ta musi być przewidziana już na etapie samego projektu. Pion wentylacyjny jest niezbędnym elementem każdej konstrukcji budynku. Bez odpowiedniej wentylacji budynek nie oddycha a jeśli nie oddycha, wówczas ulega powolnemu rozkładowi. Chory budynek bez dostępu powietrza zaraża również ludzi w nim mieszkających. Przewody wentylacyjne przewidziane w konstrukcji budynku łączą się bezpośrednio z głównym pionem wentylacyjnym. W przewodach tych na powierzchni każdego pomieszczenia występują kratki wentylacyjne umożliwiające przepływ powietrza. Poza przewodami wentylacyjnymi ważną rolę grają również okna, dzięki którym mamy również możliwość przewietrzenia danego pomieszczenia. Bardzo dobrym rozwiązaniem są grzejniki podłogowe, które skonstruowane są w taki sposób, że dochodząc do zamierzonej temperatury automatycznie wentylują pomieszczenie i klimatyzują je zapewniając stały przepływ powietrza. Najbardziej znanym sposobem klimatyzacji wnętrza są starsze już wiatraki różnego rodzaju jak też zastępujące je klimatyzatory sufitowe bądź naścienne. Nie należy zapominać, że mimo przyjemnego chłodu, jaki dają nam w upalne dni stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. Dzieje się tak zarówno dzięki wyjściu z klimatyzowanego pomieszczenia na zewnątrz jak też poprzez nie oczyszczanie klimatyzatorów.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne stanowią coraz częściej i chętniej stosowany system instalacji grzewczej oraz elektrycznej. Są one idealnym zamiennikiem tego typu instalacji przy wykorzystaniu jedynie energii słonecznej. Taki system stwarza wiele możliwości zarówno dla naszej kieszeni jak również dla ochrony środowiska. Wykorzystując energię słoneczną przede wszystkim nie zanieczyszczamy atmosfery szkodliwymi substancjami znajdującymi się w spalinach a tym samym nie przyczyniamy się do powiększania dziury ozonowej. Nie stwarzając niebezpiecznych zagrożeń dla środowiska nie szkodzimy samym sobie. Dzięki kolektorom słonecznym w przyjazny i łatwy sposób możemy zarówno oświetlić dom, ogrzać wodę użytkową czy nawet cały budynek. Kolektory słoneczne można dopasować zarówno do formy i kształtu naszego dachu jak i terenu. Mogą występować w postaci ruchomej zbierając energię podążając za słońcem poprzez przekręcanie się razem z jego codzienną wędrówką, jak też w przypadku bardziej stromych dachów wyłożyć nimi całą jego powierzchnię. W zależności od ukształtowania terenu działki, na której stoi nasz dom i jego nachylenia możemy umieścić kolektor słoneczny pod powierzchnią gruntu, prowadząc tą drogą całą instalację do budynku. Tego typu zabieg daje również możliwość osuszania działki z nadmiernych wód opadowych.