Instalacja kanalizacyjna w domu

Początek montażu instalacji kanalizacyjnej ma swoje miejsce w trakcie stawiania stan przyziemia. W skład instalacji w środku domu wchodzą piony spustowych łączących części umiejscowione na różnych piętrach, przyłącza odprowadzające ścieki od przyborów kanalizacyjnych w kierunku pionów, a także poziomy odpływowe transportujące ścieki do sieci zewnętrznej. Powinny być one wykonane z odpornych i trwałych materiałów, które posiadają właściwe parametry techniczne. Aby cały system kanalizacji sprawnie działał, należy wyposażyć go w syfony, wywiewki wentylacyjne, kratki odpływowe i rewizje oraz czyszczaki. Odpowiednio wykonana instalacja charakteryzuje się zastosowaniem stosunkowo krótkich podłączeń. Rury wchodzące w skład pionów powinny posiadać identyczną średnicę. W skład dolnej części pionu musi wchodzić czyszczak, a w skład górnej części przewód wentylacyjny. Przewody odpływowe, które są niezbędnym elementem każdej instalacji kanalizacyjnej, znajdują się zazwyczaj pod piwnicą. Mają one na celu transportowanie ścieków do przykanaliku ścieków gospodarczo-bytowych, skąd odprowadza się je do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Właściwie zaprojektowana kanalizacja wewnątrz domu musi zapewniać właściwą szybkość przepływu wszystkich ścieków, co pozwala na uniknięcie zbierania się osadów wewnątrz kanałów.

Both comments and pings are currently closed.