Instalacje płaszczyznowe

W przypadku instalacji grzewczej w systemie otwartym krążąca w niej woda styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym otwartym. Wszelkiego rodzaju kotły na paliwo stałe zamontowane w tym systemie powinny być zabezpieczone naczyniem wzbiorczym otwartym. Dodatkowo każdy kocioł powinien być zaopatrzony w aparaturę kontronlno-pomiarową. Jej rodzaj zależy od rodzaju kotła, jaki został zastosowany oraz od sposobu jego zabezpieczenia. Do podstawowych elementów kontrolno- pomiarowych wykorzystywanych w przypadku pieców na paliwo stałe zaliczamy termometr i manometr (hydrometr) pokazujący poziom wody. Manometr należy umiejscowić na rurze sygnalizującej naczynia wzbiorczego otwartego. W skazuje on poziom wody zarówno w tym naczyniu jak również w całej instalacji centralnego ogrzewania. Na przyrządach pomiarowych należy zaznaczyć maksymalną wartość parametru, która może wystąpić podczas eksploatacji instalacji. W przypadku systemu zamkniętego woda nie ma bezpośredniej styczności z powietrzem. W tego rodzaju instalacji używa się zwykle oleju opałowego bądź gazu ziemnego, stąd kotły muszą być odpowiednio zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa i przepompowym naczyniem wzbiorczym. W każdym przypadku zastosowania jakiegokolwiek pieca grzewczego niezależnie czy dla systemu otwartego czy zamkniętego należy najpierw obliczyć jaka moc wystarczy do ogrzania kubatury naszego domu.

Both comments and pings are currently closed.